Forsman Self Defense BLOG

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

Arméns Jägarbataljon - Bergspluton

Här några klipp från mitt regemente, Arméns jägarbataljon, där jag tjänstgjort.


armens

Här några klipp från mitt regemente, Arméns jägarbataljon, där jag tjänstgjort.

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagning av personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndares verksamhet, ofta inne på dennes eget område. Arméns jägarbataljon är en unik elit.Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden.

En jägare är en soldat som är uthållig och har en stor vilja att lösa uppgiften, ofta på bekostnad av den personliga bekvämligheten.

Att bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållanden är jägarförbandens signum.Arméns jägarbataljon

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna eller genom invisning av vapensystem som attackflyg och artilleri. Rätt utnyttjad kan Jägarbataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt är alltid strävan att uppträda med så små enheter som möjligt.

Internationella insatser

Arméns jägarbataljon har sedan flera år tillbaka varit insatt i olika operationer utomlands. Personalen vid jägarbataljonen har genomfört insatser i Afghanistan, Bosnien, Kosovo, Pakistan, Ukraina och Tchad. Bland annat har jägarbataljonen sedan 2004 kontinuerligt bidragit till insatsen i Afghanistan och sporadiskt i Kosovo.

Rekrytering

Arméns jägarbataljon är alltid i behov av att rekrytera duktiga och dugliga individer, oavsett bakgrund. Jägarförbandet söker personal som, i grupp, vill anta och genomföra en tjänst med stora, fysiska och psykiska utmaningar.

Arméns jägarbataljon är försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka.

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagning av personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare.

Arméns jägarbataljon är Försvarsmaktens kvalificerade resurs för underrättelseinhämtning och strid långt in på motståndarens område där andra egna förband inte kan uppträda eller når tillräcklig verkan. Arméns jägarbataljon är det enda förband i Försvarsmakten som har full kapacitet för spaning och strid i subarktisk miljö och är ett tydligt och unikt svenskt bidrag i europeisk krishanteringsförmåga. Förbandet bidrar över tiden med en mindre del insatt utomlands.

Inget förband penetrerar, tränger, så långt in bakom fiendens linjer som Arméns jägarbataljon.
120px-ND_utbildningstecken
Dela gärna denna ..
Följ mig på Facebook och Twitter
facebook_blue twitter_blue