Självforsvar kurs i Västerås

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

Inget nonsens självförsvars i Västerås. En viktig utbildning i civilt självförsvar, öppen kurs. 4,5,6 oktober 2013. Alla välkomna!

facebook_blue twitter_blue

Stacks Image 16

"Detta är nog den bästa kursen jag deltagit på och då gick vi som sagt inte ens igenom hälften av det du lär ut i vanliga fall. Oerhört motiverande och inspirerande och man får ett uppvaknade även fast man som mig redan kan allt. Har man chansen att gå denna kurs ska man göra det, kunskapen är ovärderlig i ett allt kallare samhällsklimat."
- Stefan Lund, en tidigare kursdeltagare i Sverige, juni, 2012

"Den sanna krigaren försvarar, står upp för dom svaga, mot dom starka, mobbarna, översittarna. Det är den sanna andan i krigaren."

Share this page using these buttons:
Stefan Forsman håller utbildning i rent verklighetsanpassat självförsvar. Han lär inte ut självförsvar för träningslokalen.

Han lär ut självförsvar/närstrid för verkligheten så som den ser ut.

Om du blir attackerad ikväll på parkeringsplatsen i mörkret, eller vaknar i natt av att någon har brutit sig in i ditt hem, vet du då vad du ska göra?

¬ Vet du hur du kommer att reagera?
¬ Kommer du att klara av att försvara dig och din familj?
¬ Har du en klar och tydlig strategi, som fungerar under extrem stress?
¬ Den eventuella träning du har idag, fungerar den?
¬ Har du testat den under verkliga förhållanden?
¬ Har din instruktör testat det han/hon lär ut?

Var väldigt ärlig med dig själv, när du besvarar dessa frågor.

Självförsvar börjar med en positiv attityd och några enkla försiktighetsåtgärder. Många våldsepisoder kan lätt undvikas.

Hur undviker vi att hamna i situationer som kan leda till våld? I de få fall som trots allt ändå leder till en fysisk konfrontation, vad gör vi då? Det handlar inte om poäng eller pokaler ute i verkligheten. Det handlar om överlevnad.
Utbildningen handlar om mer än att ''bara'' kunna försvara sig. Du kommer att ha nytta av detta i många sammanhang.

Stefan har över 20 års erfarenhet som kurshållare. Han är en eftertraktad och populär instruktör. Han håller kurser över hela världen, och han har lång erfarenhet och kunskap när det gäller självförsvar. Eskilstuna Zitiz
Jeg har vært med på helgen's kurs og dette anbefales! Det handler jo om å overleve og å leve...og det er jo et sterkt ønske hos de fleste
Anne Lise Furali, Löten kurs - 2012
Stacks Image 864

"Du gör, reagerar, som du tränat. Krigaren tränar så han är förberedd och inte misslyckas i sin roll."

Varje dag i media får vi läsa om misshandel, överfall, våldtäkter m.m. Rån både på gatan och i egna hem, rån av bilar etc.

I många fall leder det till att oskyldiga människor mister sina liv. Vet du hur du ska göra och agera om du råkar ut för ett överfall?

Har du tränat så du kan? Har du någon startegi som du vet fungerar under extrem stress?

Stefan Forsman är med sina över 20 års erfarenhet en eftertraktad instruktör och lär under tre dagar ut verklighetsanpassat självförsvar och inte för träningslokalen.

Du lär dig för verkligheten så som den ser ut. Tillgodogör du dig kunskapen, så ska det mycket till för att konflikten ska accelerera till en fysisk konfrontation.

'' Superbra læring av en voldsomt energisk og flink Stefan!''
- Hanne Tagestad, Norge -

Inget nonsens självförsvars i Västerås. En viktig utbildning i civilt självförsvar, öppen kurs. 23,24,25 augusti 2013. Alla välkomna!