Forsman Self Defense BLOG

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

Edge of hand blow

Närstrid är inget nytt. Människan har alltid varit tvungen till att försvara sig, strida ...



base of nose blow

Bildmaterial från KILL OR GET KILLED av Lieutenant Colonel Rex Applegate - USA -Ret



Närstrid är inget nytt.


Människan har alltid varit tvungen till att försvara sig, strida.

Jag har hållit på med detta nästan hela mitt liv, och bland annat studerat gamla böcker, en del mycket gamla.

Nedan är ett utdrag ur en bok, skriven år 1659.

Bilden visar edge of hand blow, alltså slag med kanten av handen, mot strupen, näsan, etc.

Inget har förändrats... Detta är exakt vad jag lär ut på mina kurser. Kanske det bästa och mest effektiva "vapnet". Ett "vapen" du kan leverera fortare än vad ögat hinner uppfatta, och med en oerhörd och förödande slagkraft. Bara du vet hur du ska göra.

Alla "vapen" levereras med drop step.

Resten tar vi på kurs.
old fashioned

Strike with the edge of your flat hand to adversaries nose, as in N° 32, also the same way to his mouth [Maul] or throat [Gurgel].


Dela gärna denna ..
Följ mig på Facebook och Twitter
facebook_blue twitter_blue